tribu

iz. 1. Eskualde berean bizi diren eta hizkuntza, erlijio, sistema politiko eta kultura bera duten familiez osatutako multzoa, leinu beretik datorrena. 2. Zenbait herriren, bereziki antzinakoen, populazio-taldeetako bakoitza. 3. BIOL. Bizidunen sailkapenean, familiak baino maila baxuagoa duen eta bere baitan generoak hartzen dituen taxonomi taldea. 4. HIST. Antzinako Erroman, hamar kuriaz osatutako taldea.Atzera