zuzendu

1. da/du ad. Zerbait zuzen ezarri. 2. da/du ad. Zerbait norabide batera eraman edo gidatu; joan, bideratu. 3. du ad. Gaizki dagoena edo akastuna dena behar bezala jarri. 4. du ad. Erakunde, talde, zerbitzu, etab.en jarduera nahi edo behar den eran burutzeaz arduratu, hartarako behar diren erabakiak hartuz eta aginduak emanez.Atzera