aldagai

iz. 1. Alda daitekeena. Esan duenez dena da aztergai eta aldagai bere txostenean. 2. MAT. Zenbaki-balio desberdinak har ditzakeen ikur edo gaia, gehienetan letra baten bidez adierazten dena. (Ekuazioetan aldagai aske eta menpekoak daude. Aldagai menpekoen balioak aldagai askeei balioak emanez lortzen dira. Adibidez; z = f (x, y) funtzioan, x eta y ikurrek aldagai askeak adierazten dituzte; z ikurrak berriz, menpeko aldagaia).Atzera