amore

iz. 1. (zah.) Maitasuna. 2. Maite den pertsona. AMOR(E) EMAN, EGIN. Gogor edo buru egiteari utzi; norbaiten iritzi edo nahietara makurtu. Puntu horretan ezin dugu amore eman. || -EN AMOREAKATIK. (zah). 1. (Izen edo izenordainekin) -en izenean, -a gogoan harturik. Jainkoaren amoreakatik. 2. (Aditz batekin, helburua adierazten du). Alfer ez dagoen amoreakatik: alfer egon ez dadin.Atzera