artaburu

1. iz. Artoaren burua. Artaburua aletu. 2. iz. eta izond. Argi gutxiko pertsonaz esaten den irain-hitza. Hori mutil artaburua! artaburu-bilketa. Lurrean errenkadan jarririk dauden objektu batzuk, askotan artaburuak, ahalik eta azkarren biltzean datzan jokoa.Atzera