autonomo

izond. 1. Autonomia duena. 2. Bere kontura lan egiten duena. 3. HIZKL. Inolako aldaketarik jasan gabe, enuntziatuko edozein tokitan ager daitekeen unitatea.Atzera