bakun

izond. 1. Osagai bakarra duena. Gure dantza-pauso bikoitz eta bakunak. 2. Osagai gutxiz edo kideko gauzak baino gutxiagoz osatua. 3. Ulertzeko, erabiltzeko erraza dena. Burutapen bakuna da, xinplea, zoroak ere igarriko liokeena. 4. Pertsona tolesgabea. Horregatik, nik esango nuke bakunak eta inuzenteak izaten garela askotan. 5. HIZKL. Proposizio bakar batez eratua dagoen perpausa, bere osagaien artean beste perpausik ez duena.Atzera