barietate

iz. 1. Aldaera, mota. 2. BIOL. Espeziea baino maila baxuagoko talde taxonomikoa, espezie bereko beste indibiduoetatik bereizten dituen ezaugarri bat duten indibiduoez osatuta dagoena.Atzera