bosteko

1. iz. eta izlag. Bostez osatua; joko-kartetan, bost puntu balio dituena. Bosteko urrea. 2. iz. Bost zenbakia. 3. iz. (lgart.) Eskua izendatzeko erabiltzen den hitza. Ekarzu bosteko hori!Atzera