boxeo

iz. KIR. Eskularru bereziez eta arau jakinei jarraituz bi borrokalari elkarri ukabilkadak emanez lehiatzen diren kirola. Pisuaren araberako kategoria desberdinak daude. Borrokaldia saio izeneko zatitan banatuta dago, eta garaipena kontrakoa segitzeko ezinduta utziz (K.O.z, arbitroaren erabakiz, edo kontrakoak bertan behera uzten duenean) edo arauzko denbora bukatutakoan epaileen puntuazio handiena hartuz lor daiteke.Atzera