erregimen

iz. 1. Estatu bateko erakunde politiko, ekonomiko edota sozialak funtzionatzeko duen era. Erregimen parlamentarioa. 2. Eremu jakin bat arautzen duen legezko xedapen-multzoa. Presondegi-erregimena. 3. HIZKL. Hitz jakin batek (aditz, postposizio, etab.ek) eskatzen duen kasua (adib., esker postposizioak aurreko hitzak -i deklinabide-atzizkia eramatea eskatzen du). 4. METEOROL. Klimatologian, leku jakin bateko elementu meteorologiko baten edo gehiagoren banaketa urtarotarra adierazten duen terminoa. Euri-erregimena. 5. TEKNOL. Makina edo instalazio baten funtzionamenduaren erritmoa; motore baten biraketa-abiadura.Atzera