ezein

det. Bat ere ez; inongo, inolako (perpauseko aditz-sintagmaren baiezko forma izen-sintagmak izendatzen dituen izaki bati ere ez dagokiola adierazten du; dagokion izenak mugagabean agertu behar du). Ezein jaunek ez du nahi mutil gaiztoa eduki. Ezein aldakuntzarik gabe. EZEIN ERE. Ezein.Atzera