faringal

izond. HIZKL. Artikulaguneari dagokionez, mihi-erroa eta faringeko atzeko pareta elkarri hurbilduz gauzatzen den fonema kontsonantikoa. Honelako fonemak hizkuntza semitikoetan agertzen dira.Atzera