fonema

iz. HIZKL. Hizkuntz mailako unitate abstraktua, unitate txikiagotan ezin zati daitekeena eta hitzen esanahiak bereizteko balio bereizgarria duena (adib., berri eta gerri hitzak /b/ eta /g/ fonemek bereizten dituzte).Atzera