gameto

iz. BIOL. Ugalketa sexualean, beste zelula batekin elkartzean zigotoa eratzen duen zelula germinal heldu eta haploidea, arra nahiz emea.Atzera