garun

iz. 1. (batez ere pl.) Gizakiaren eta beste zenbait animaliaren buruaren barneko gai bigunen multzoa. Garunak jan. 2. Burua, adimenaren egoitzatzat eta ahalmentzat hartua. Ez duzu zentzurik ez garunik. 3. Ik. entzefalo. 4. Ik. zerebro. ANAT. aurreko garun. Ik. prosentzefalo. || atzeko garun. Ik. erronbentzefalo. || erdiko garun. Ik. mesentzefalo. || garun-kaxa. Ik. kaxa (entzefaliko). GARUNAK URTU. Zerbaitez buru-ahalegin handia egin, gogor pentsatu.Atzera