gastu

iz. Gastatzeko ekintza eta horren ondorioa; gastatzen den diru-kopurua. Bi mila liberako gastua. gastu kardiako MED. Bihotzeko bentrikuloetako bakoitzetik minutuko ateratzen den odol-kantitatea (batez beste, 5,5 litro/minutuko izaten da). || gastu orokor. EKON. Enpresa baten funtzionamendua aurrera eramateko eginiko gastua. || gastu publiko. EKON. Administrazio publikoak bere funtzionamendurako eta beharrizan kolektiboetarako egindako gastua.Atzera