genealogia

iz. 1. Pertsonaren arbasoen edo familiako pertsonen izen-zerrenda edo -segida. 2. Familien jatorri eta eraketa aztertzen dituen zientzia. 3. Ik. filogenia.Atzera