gogara

adb. (Ipar.) Norbaitek atsegin edo gogoko duen erara, gustura (-en kasu-atzizkia hartu duen izen-sintagma baten ondoan). Ororen gogara egitea da gauza nekea (esr. zah.).Atzera