harreman

iz. 1. Pertsonen edo pertsona-multzoen artean gertatzen den truke, komunikazio edo elkarreragina. Seme-alaben arteko harremanak. Adiskidetasunezko harremanak. Harreman sexualak. 2. Erlazioa, izaki, gertaera edo ekintzen artean dagoen lotura edo zerikusia. Astronomiak astrologiarekin zituen harremanak. harreman publiko. (pl.) Pertsona, erakunde, enpresa, etab.en irudi ona zaintzea eta publikoaren zein bezeroen berekiko jarrera ona lortzea helburu duen lan-jarduera. || nazioarteko harreman. (pl.) Estatuen artekoak, nazioarteko zuzenbideak arautzen dituena.Atzera