harritu

da/du ad. 1. Zer esan edo egin jakin gabe gelditu edo utzi, zerbait miresgarri, bitxi, ulertezin, ohizkanpoko, etab. gertatu edo ezagutzean. Ez luke inork erantzun horretaz harritu behar. 2. Harri bihurtu edo fosilizatu.Atzera