hezetasun

iz. 1. Hezea denaren nolakotasuna edo egoera. 2. Ingurune batean, bereziki airean, den ur-lurrinaren kontzentrazioa. hezetasun absolutu. Ur-lurrinezko eta aire lehorrezko nahaste batean, lurrin-masaren eta nahastearen bolumenaren arteko zatidura. || hezetasun erlatibo. Une bateko lurrin-presioaren eta tenperatura hartan gerta daitekeen lurrin-presio handienaren arteko zatidura, ehunekotan emana.Atzera