inferentzia

iz. LOG. Inferitzeko ekintza eta horren ondorioa; proposizio batetik beste batera igarotzea ahalbidetzen duen arrazoiketa-prozedura. Dedukzioa inferentzia bat da. inferentzi erregela. (pl.) Hipotesi gisa hartutako zenbait proposizio abiapuntu, teoria deduktibo batean proposizio baten egiazkotasuna frogatzea ahalbidetzen duen erregela-multzoa.Atzera