iruzkin

iz. 1. Testu bati buruz egiten diren azalpen eta oharren multzoa; zerbaiti buruz nork bere iritzia edo ikuspuntua azaltzeko esaten edo idazten duena. 2. Norbaiten esan edo egiteei buruzko berriketa, gehienetan gogo gaiztokoa. 3. HIZKL. Esakune batean, predikazioaren edukia edo informazio berria biltzen duten elementuek osatutako atala (mintzagaiari kontrajarria).Atzera