kalte

iz. Norbaiti edo zerbaiti beste norbaitek edo zerbaitek eragiten dion edozein eratako galera edo hondamena. -EN KALTEZ. -en aurka, -en kontra. Elkarren kaltez ibili.Atzera