kausazko

iz. eta izlag. HIZKL. 1. Perpaus baten kausa edo zergatia adierazten duen beste perpaus bat lehenengoaren mendeko egiten duen menderagailua; mendeko bilakatutako perpausa bera. 2. Bi perpausen arteko lotura zergatian gauzatzen duten lokailuez esaten da (zeren, zergatik, alabaina, bada, izan ere).Atzera