kendu

1. da/du ad. Zerbait edo norbait, dagoen tokitik beste batera higitu edota desagertarazi. Zenbait lerro kendu ditut zure artikulutik. 2. dio ad. (Zerbait) dagokion, zatitzat duen edo itsatsirik dagoen gauzatik bereizi. Kutxari estalkia kendu. 3. dio ad. Norbait, bereziki bere borondatearen aurka, edo zerbait, gauzaren bat gabe utzi. Lapurrak bidera irtenik, zeraman guztia kendu eta hil zuten. Horrelako gauzek bizitasuna eta indarra kentzen diote ipuinari. 4. du ad. Alde batera utzi. Zenbait hitz bitxi kentzen badira, ez dugu ts edo tz-rik erabiltzen hitz-hasieran. 5. du ad. MAT. Kenketa egin.Atzera