kilometro

iz. Luzera-unitatea, 1.000 m-ren baliokidea (km). kilometro karratu. Azalera-unitatea, aldeak kilometro banakoak dituen karratu baten azalera dena (km2). || kilometro orduko. Abiadura-unitatea, ordu batean kilometro bateko distantzia egiten duen higidura uniformeko gorputz baten abiaduraren baliokidea (km/h).Atzera