kontsonante

1. iz. HIZKL. Ahobideko puntu batean edo gehiagotan eragozpen osoa edo partziala duen hotsa, eragozpen horrek soinua sortzen duelarik. 2. izond. METR. Puntuen arteko kontsonantziaz gauzatutako errima. 3. izond. MUS. Kontsonantzia sortzen duena. Akorde kontsonanteak.Atzera