legez

adb. 1. Lege bidez; legearen arabera. Norbait zerbaitetara legez behartu. Legez ez bazen ere, ohituraz debekatua zegoelako. 2. (batez ere B) Bezala, berdintasunezko erlazioa adierazten duen hitza. Lagun hurkoa geure burua legez maitatzea. LEGEZ ETA BIDEZ. Legearen eta justiziaren arabera. Legez eta bidez zegokion errege-aulkia.Atzera