lohi

1. iz. Ur eta lurrez osatutako nahastea, leku jakin batean euria egitean, esaterako, eratzen dena. Bide-bazterreko lohia. 2. iz. Zikintasuna. 3. iz. (zah.) Gorputza. 4. izond. Garbia ez dena, zikina. Esku lohiak. Ostatu lohi batean. 5. izond. Lohitzen, zikintzen duena. Legenar lohi batek joa. 6. izond. Moralarekiko garbia edo xahua ez dena; lizuna. Gogoeta, hitz lohiak. Atsegin lohien guraria. lohi-babes. Ibilgailuen gurpilaren gaineko pieza, zoru bustian ibiltzean gurpilak altxatzen duen ur edo lohia jasotzea helburu duena.Atzera