maitale

iz. eta izond. 1. Maite duena, norbait edo zerbaitenganako maitasuna duena; (pl.) elkar maite dutenak. 2. Norbaiti buruz, ezkontide edo ohizko bikotekide ez den eta berarekin sexu-harremanak dituen pertsona.Atzera