profil

iz. 1. Objektu baten inguru-lerroa, bereziki albotik erakusten duena; soslaia. 2. TEKNOL. Ebakidura jakin eta konstantea duen metalezko, zurezko edo plastikozko barra. profil psikologiko. PSIKOL. Pertsona baten ezaugarri psikologikoen adierazpena, pertsona horri testak egin ondoren lortzen dena.



Atzera