sokamutur

iz. 1. Sokaren punta, muturra edo zati txikia. 2. Bigantxa edo zezenko bati lepotik soka luze bat loturik, horrela animalia harantz eta honantz aske ibil dadin, jaietan egin ohi den jolasa.Atzera