solte

1. izond. Beste ezeri lotu edo itsatsi gabea; besterekin multzoa osatzen ez duena. Orri solteak bidali dizkigute. 2. adb. Lotu edo itsatsi gabe; multzoa osatu gabe. Zakurra ez dago leku batzuetan solte eramaterik.Atzera