subjektu

iz. 1. HIZKL. Perpausaren arartegabeko osagaia, boz aktiboan aditzak adierazten duen ekintzaren egilea azaltzen duena eta boz pasiboan, aditzak adierazten duen ekintza jasaten duena; funtzio sintaktiko hau betetzen duen izen-sintagma. 2. FIL. Kanpoko munduari kontrajarririk, giza espiritua. 3. FIL. Esperientzia, ekintza, eskubide edo ezagutza bat daukan edo jasaten duen gizabanakoa. 4. LOG. Proposizio batean aipatzen diren propietateak jasotzen dituen izakia. 5. PSIKOL. Gizabanakoa, bere buruaren kausa den neurrian.Atzera