ustez

adb. 1. Uste denez, dirudienez. Ustez ongi zihoan guztia. 2. Norbaiten iritziaren arabera (aurretik duen izen-sintagmak -en kasu-atzizkia daramala). Nire ustez hala da. 3. Zerbait lortzeko itxaropenez edo asmoz (aditzaren era burutuaren ondoren). Merkatariak irabazi ustez egiten du hori.Atzera