zeren

1. gald. Zergatik. Ene xoririk maiteena / zeren hiz nigana? 2. lok. Menpeko zein koordinaziozko perpaus kausalak osatzeko partikula (menperagailu gisa, bait- edo -(e)n atzizkia hartzen du aditzak; askotan eta hitza hartzen du bere ondoan). Zeren haien amek zuhaitzetan uzten baitituzte arrautzak. Arma hauekin ezin higi naiteke, zeren eta ez naiz usatua.Atzera