antz

iz. 1. (zah.) Aztarrena, kutsua. 2. Agertzen dituzten ezaugarri berdin edo berdintsuengatik, izaki bi edo gehiagoren artean gertatzen den lotura. Aitaren antza du. 3. Itxura. Ignaziori bere antza kendurik, hondatu eta ubeldu zuten guztia. ANTZA. Dirudienez, ematen duenez. Pedro da, antza. || ANTZA DENEZ. Dirudienez, ematen duenez. Antza denez, ez da bihar arte etorriko. || ANTZIK EZ EMAN. Ez igarri (Ik. antzeman.) Zer zen ere inork ez zion antzik eman.Atzera