esaldi

iz. 1. HIZKL. Hizketa-mailan, helburu komunikatiboa duen hitz-multzoa, testuinguru espazio-tenporal batean jaulkia, eta diskurtsoaren oinarrizko unitatetzat har daitekeena. Perpaus gramatikal edo ez-gramatikal baten bitartez nahiz perpausa laburbil dezakeen esamolde baten bitartez gauza daiteke. 2. HIZKL. Ik. perpaus. 3. MUS. Unitate melodiko eta espresiboa osatzen duen nota-multzoa.Atzera