aldaera

iz. 1. Aldaketa. 2. Oinarri edo eredutzat hartzen denarekiko alde edo desberdintasunen bat duen beste era bat. Hitz, bertso baten aldaerak. Hitz baten aldaera dialektalak.Atzera