aldebiko

izond. 1. Bi alde dituena edo bi alderi dagokiena. Kontratu aldebikoa. 2. HIZKL. Hizkuntzaren beste ezein fonemak ez duen ezaugarri bereizgarri multzo bat duten bi fonemen arteko aurkakotasun fonologikoa (adib., euskaraz /p/ eta /b/ fonemen arteko aurkakotasuna aldebikoa da, hauek baitira herskari ezpainbikari bakarrak).Atzera