antzera

adb. Bezala, era bertsuan; gisa, modura (bakarrik erabil daiteke, edo aurreko sintagmak -en eta batzuetan -ko atzizkia daramala, edo harekiko postposizioan). Bildots baten antzera umildu zitzaion. Kantatzen hasi ziren, baina ez lehengo antzera. Ate antzera, ohol zahar bat jarri zuten. Antzera samar egin dute.Atzera