baliozko

izlag. 1. Balio duena; baliotsua. Ez dugu baliozko ezer. 2. Dagokion ondorioa sortzeko legezko balio eta indarra duena. 3. LOG. Lege eta erregelen arabera eratua dagoena. Baliozko proposizioa. 4. PSIKOL. Psikometrian, neurtu nahi den hura eta ez beste ezer neurtzen duen testaz esaten da.Atzera