depresio

iz. 1. EKON. Irabazi-aukerak minimoak diren ekonomi zikloaren fasea, atzeraldi soila baino larriagoa. Ezaugarriak salneurrien beherapena, salmenta-egoera txarra eta kapital- eta lan-merkatuaren urritasuna dira. 2. GEOL. Ik. sakongune. 3. METEOROL. Atmosferako behe-presioen eremua, 1.014 mbar-ez azpikoa, non aire-mugimenduak kiribil-erakoak, konbergenteak eta goranzkoak diren. 4. PSIKIAT. Buru-nahaste psikotiko edo psikoneurotikoa, malenkoniarekin batera afektu-trastorno gisa hartzen dena.Atzera