erlazio

iz. 1. Izaki, gertaera edo ekintzen artean dagoen lotura edo zerikusia. 2. LOG. Aldagai bat baino gehiagoko predikatua. 3. MAT. Bi objektu edo gehiagoren arteko propietatea. erlazio bitar. MAT. Bi objeturen (x eta y-ren) artekoa (xRy adierazten da). || erlazio-teoria. LOG. Erlazioen kalkulu eta propietateez arduratzen den logika modernoaren atala (bereziki baliokidetasun- eta ordena-erlazioak aztertzen dira).Atzera