erreferentzia

iz. 1. Zerbaiten adierazpen edo neurketarako finkotzat jotzen den elementu edo sistema, gainerakoak berarekiko definitzen direla. Erreferentzi puntua. 2. Ematen den informazioa zabaltzearren, testu, testu-atal, liburu, etab.etara igortzen duen oharra. 3. (pl.) Norbaiten edo zerbaiten nolakotasunak jakinarazteko eginiko txostena edo ohar-multzoa. 4. HIZKL. Zeinu linguistikoak hizkuntzatik at dauden objektu edo izaki erreal edo irudizkoak izendatzeko duen propietatea.Atzera