espekulazio

iz. 1. FIL. Ezagutza teoriko hutsa, praktikarekin loturarik gabea, bilatzen duen adimen-jarduera; zientzi ikerketaren bidez egiazta daitekeenetik at dagoenari buruzko adimen-jarduera. 2. (hed.) Funts ziurrik edo datu zehatzik gabe eratutako iritzia; gertatuko zenari edo gerta litekeenari buruz datu zehatzik gabe egindako suposizioa. 3. EKON. Burtsako ez-ageriko informazioaz edota salgaien eskasiaz baliatuz, ahalik eta diru-etekinik handiena eskuratzearren saltzaileek eragindako garestitzea.Atzera