ezerez

1. iz. Erabateko gabezia; izaterik eza. Ezerezetik sortua. Ez du hil nahi, ez du ezerezean amildu nahi. 2. iz. Gauza erabat hutsala edo baztergarria, huskeria. Ezerez bategatik galdu dut gehien axola zaidana. 3. izond. Ezertarako balio ez duena, erabat baztergarria. Horren ondoan beste guztiak eskas eta ezerez baitira. Hutsegiterik arinena eta ezerezena.Atzera