genero

iz. 1. Ezaugarri komun bat edo batzuk dituzten izakien multzoa. 2. BIOL. Bizidunen sailkapenean, familia baino txikiagoa den eta oso antzekoak diren espeziez osatuta dagoen taxonomi taldea. 3. HIZKL. Izenak, propietate formaletan oinarrituz, hainbat klasetan sailkatzen dituen kategoria gramatikala. 4. LIT. Arau- eta estilo-ezaugarri multzo berezi batzuek mugatutako literatur lanen kategoria. Genero dramatikoa, epikoa. 5. Ik. jenero. genero-pintura. ART. Eszena familiar eta herritarrak irudikatzen dituzten obrak biltzen dituen kategoria.Atzera